ผลิตและจำหน่ายชาสมุนไพรและเครื่องเทศทั้งปลีกและส่ง...รับผลิตชา...รับบรรจุซอง