สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ชาสมุนไพร คืออะไร

ชาสมุนไพร คืออะไร
 
ชาสมุนไพรคืออะไร

ชาสมุนไพร ได้จากกรรมวิธีการแช่ ชงหรือ ต้มของส่วนต่างๆของสมุนไพรและเครื่องเทศต่างๆ  ชาสมุนไพร แตกต่างจาก ชาจริงๆ ชามี ๖ ชนิด ตามวิธีการผลิต คือชาขาว ชาเหลือง ชาเขียว ชาแดง ชากึ่งหมัก เช่น อูหลง  ชาหมักเต็มที่ เช่นชาดำ( ชาผู่เอ้อร์ )  เราจะมาลองแยกแยะระหว่างชาสมุนไพร กับ ชาที่เป็นชาจริงๆ 
ชาจริงๆ ที่ได้กล่าวมาด้านบนทั้งหมดนั้น เป็นผลผลิตทางเกษตรกรรมจากใบ ยอดอ่อน และก้าน ของต้นชา ภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่า คาเมเลียไซเนนสิส (camellia sinensis) ซึ่งชาทุกชนิดสามารถทำได้จากต้นชาต้นเดียวกัน แต่ผ่านกรรมวิธีแตกต่างกันออกไป 

ส่วนชาสมุนไพร นั้น หมายถึง น้ำที่ชงจากสมุนไพร ใบไม้ ดอกไม้ หรือผลไม้ ของพืชอื่นๆ ที่ไม่มีส่วนผสมจากต้นชา
นอกเหนือจากการเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งแล้ว ชาสมุนไพรยังดื่มเพื่อสุขภาพอีกด้วย  สามารถดื่มได้ทั้งร้อนและเย็น

มีการบริโภคชามาแล้วกว่าพันปี ตั้งแต่สมัยอียิปต์และจีนโบราณโดยมีหลักฐานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 ก่อนคริสต์ศักราช ซึ่งปรากฎหลักฐานในการนิยมดื่มชา และการประยุกต์ใช้ชาสมุนไพร จีนถือเป็นประเทศแรกที่รู้จักการดื่มชา 

  

view