สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ

เลขที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1518458 04/04/2024 09:58 ทดสอบ รอการชำระเงิน
1518374 26/03/2024 13:38 Jenelyn Colasito จ่ายแล้ว รอการส่งสินค้า
1517723 16/01/2024 09:46 อภัสรา พิชิตมโนธรรม จ่ายแล้ว รอการส่งสินค้า
1517283 03/12/2023 19:29 วัจนาภรณ์ ฉายทองดี รอการชำระเงิน
1517065 12/11/2023 09:29 อนันต์วัฒน์ มากรุ่งเรือง ส่งสินค้าแล้ว
1516957 02/11/2023 15:43 บจก.ซันอินเตอร์เนชั่นแนลฟลาวเวอร์ ส่งสินค้าแล้ว
1516826 23/10/2023 14:02 ทศน์ สิริสิทธิโชติ รอการชำระเงิน
1516571 14/10/2023 10:31 บริษัทโตรจัน รอการชำระเงิน
1516376 25/09/2023 21:32 เพ็ญพักตร์ แจ่มใส รอการชำระเงิน
1516115 31/08/2023 07:41 ไพโรจน์ มาลัย ส่งสินค้าแล้ว
1515403 27/06/2023 14:51 ภัทรดา จีรพานนท์ รอการชำระเงิน
1515315 20/06/2023 12:18 นายธนวัฏ เกื้อกูลสง รอการชำระเงิน
1514814 12/05/2023 11:42 จิรัฎฐ์ เอกก้านตรง ส่งสินค้าแล้ว
1514526 20/04/2023 10:11 นายเมธี อินทองปาน ส่งสินค้าแล้ว
1514364 01/04/2023 14:05 ปาริฉัตร บารัดเร ส่งสินค้าแล้ว
1514361 01/04/2023 09:45 อนันต์วัฒน์ มากรุ่งเรือง ส่งสินค้าแล้ว
1514216 19/03/2023 16:39 ร้านเอิร์ทโทน ส่งสินค้าแล้ว
1513679 30/01/2023 18:26 อุทุมพร แสสนธิ์ จ่ายแล้ว
1512913 05/12/2022 22:36 จิณณพัต เกื้อกูลสง รอการชำระเงิน
1512899 04/12/2022 22:35 จิณณพัต เกื้อกูลสง จ่ายแล้ว รอการส่งสินค้า
1512893 04/12/2022 06:53 สาเหะอาหามัด อัลยุฟรี จ่ายแล้ว รอการส่งสินค้า
1512765 24/11/2022 22:07 สมชาย สุนทรกิจวรกุล รอการชำระเงิน
1512646 17/11/2022 19:39 Sako USA Mamiew รอการชำระเงิน
1512275 26/10/2022 11:22 จิตสุภา เกตุแก้ว ส่งสินค้าแล้ว
1511874 30/09/2022 11:43 วีระพงษ์ ริมไธสง รอการชำระเงิน
1511845 28/09/2022 10:53 คมชลิดา จิตวิริยนนท์ จ่ายแล้ว รอการส่งสินค้า
1511667 18/09/2022 06:57 รสสุคนธ์ สุวรรณเพชร ส่งสินค้าแล้ว
1511658 16/09/2022 21:38 ขนิษฐา โซนเดอร์ส จ่ายแล้ว รอการส่งสินค้า
1511654 16/09/2022 15:24 นัชปิญาพร ผุดผ่อง ส่งสินค้าแล้ว
1511569 12/09/2022 17:15 อุทุมพร แสสนธิ์ ส่งสินค้าแล้ว
view